MARIA, de ce are probleme cu autoritățile? Și-a dat familia pe…

La început lucrurile stăteau bine, a fost măritată. Da parcă au apărut surprize ce au lăsat inimi frânte. Și-a lăsat familia pe un băiat ce si-a urmărit doar interesul ? Băiatul din imagine are un cazier foarte bogat, este cunoscut de autoritățile din Europa. Într-o perioadă a avut o relație dublă, să nu discutăm despre bătăile dintre…..

În urmă cu ceva timp, cei doi au format un cuplu și au dărâmat două familii, nu este cazul să discutăm despre loviturile sub “centură” ce au avut loc în repetate rânduri. “În zilele de astăzi ochii fura căsnicia oricui”.

Doamna din imagine a renunțat la familie și acum da cu subsemnatul pe la ușile statului, mai exact la probațiune.

Ce spune Judecătoria Petroșani ?

Amendă pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 378 alin. (1) lit. c) Cod penal. În temeiul art. 83 Cod penal, amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal. În temeiul art. 85 Cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

Nr. unic (nr. format vechi) :3688/278/2019
Data inregistrarii17.04.2019
Data ultimei modificari:31.03.2020
Sectie:Penal
Materie:Penal
Obiect:abandonul de familie (art.378 NCP)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
DUMITRESCU MARIA MIRELA (fostă Bumbu)Inculpat
BUMBU BIANCAParte vătămată
BUMBU PATRIK SEBASTIAN PRIN REPREZENTANT LEGAL BUMBRU PEParte vătămată
BUMBU PETRU reprez.legal al minorului BUReprezentant legal

Şedinţe

10.03.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: CP-F 3
Tip solutie: Amânarea aplicării pedepsei
Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (4) Cod procedură penală coroborat cu art. 61 alin. (4) lit. c) Cod penal raportat la art. 83 Cod penal stabileşte faţă de inculpata Dumitrescu Maria Mirela (fostă Bumbu),fără antecedente penale, pedeapsa de 1 800 lei amendă penală (180 de zile-amendă a câte 10 lei pe zi/amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 378 alin. (1) lit. c) Cod penal. În temeiul art. 83 Cod penal, amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal. În temeiul art. 85 Cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Hunedoara, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 86 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Hunedoara. În temeiul art. 32 alin. (4) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, desemnează ca organ cu atribuţii pentru efectuarea supravegherii inculpatei, Serviciul de Probaţiune Hunedoara, căruia i se va comunica o copie a prezentei sentinţe la rămânerea definitivă a acesteia. În temeiul art. 404 alin. (3) Cod procedură penală coroborat cu art. 83 alin. (4) Cod penal, atrage inculpatei atenţia asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. Pune inculpatei în vedere că nerespectarea cu rea-credinţă a obligaţiilor de mai sus ori săvârşirea unei noi infracţiuni cu intenţie sau intenţie depăşită după amânarea aplicării pedepsei atrage revocarea amânării executării pedepsei şi aplicarea şi executarea pedepsei. În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 400 lei reprezintă cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală. Suma de 940 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu desemnat în cauză pentru persoanele vătămate minore ( 470 lei pentru fiecare persoană vătămată) rămâne în sarcina statului ?i urmează a fi achitată din fondurile Ministerului Justi?iei Cu drept de apel la Curtea de Apel Alba Iulia în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. În cazul exercitării căii de atac, aceasta va fi depusă la Judecătoria Petro?ani. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 10.03.2020
Document: Hotarâre  95/2020  10.03.2020
03.03.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: CP-F 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 10.03.2020.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    03.03.2020
04.02.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: CP-F 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatei,avocat Grigorescu Brânduşa,privind reaudierea persoanei vătămate Bumbu Bianca şi acordă termen de judecată la data de 03.03.2020, pentru când: – se va cita persoana vătămată Bumbu Bianca. Potrivit disp.art.353 al.(2) şi (7) C.pr.penală inculpata Dumitrescu Maria Mirela, reprezentantul legal Bumbu Petru şi persoana vătămată Bumbu Bianca au termen în cunoştinţă Pronunţată în şedinţa publică, astăzi,04.02.2020.
Document: Încheiere de şedinţă    04.02.2020
14.01.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: CP-F 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentanta Ministerului Public şi acordă termen de judecată la data de 04.02.2020, pentru când: – se va cita martorul Pădurean Constantin Claudiu cu mandat de aducere în condiţiile art. 381 alin. 8 corob. cu art. 265 Cod proc.pen. Potrivit disp.art.353 al.(2) şi (7) C.pr.penală inculpata şi reprezentantul legal Bumbu Petru,persoana vătămată Bumbu Bianca au termen în cunoştinţă Pronunţată în şedinţa publică, astăzi,14.01.2020.
Document: Încheiere de şedinţă    14.01.2020
26.11.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CP-F 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.01.2020, pentru când: – se va cita martorul Pădurean Constantin Claudiu prezenţa necesară în faţa instanţei”, punându-i-se în vedere că în ipoteza în care nu se va prezenta în mod nejustificat, se va emite mandat de aducere pe numele acesteia, putându-se aplica şi amendă judiciară potrivit disp.art.283 al.2 C.pr.penală ; – omite audierea martorei Muntean Elena Alina şi dispune ca această probă să nu mai fie administrată. Potrivit disp.art.353 al.(2) şi (7) C.pr.penală inculpata şi reprezentantul legal Bumbu Petru,persoana vătămată Bumbu Bianca au termen în cunoştinţă Pronunţată în şedinţa publică, astăzi,26.11.2019
Document: Încheiere de şedinţă    26.11.2019
22.10.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CP-F 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatei şi acordă termen de judecată la data de 26.11.2019, în vederea stingerii litigiului pe cale amiabilă. – pune în vedere reprezentantului legal să prezinte persoanele vătămate la termenul următor, în vederea audierii,în cazul în care nu se va încheia litigiul pe cale amiabilă. Potrivit disp.art.353 al.(2) şi (7) C.pr.penală inculpata şi reprezentantul legal Bumbu Petru,au termen în cunoştinţă Pronunţată în şedinţa publică, astăzi,22.10.2019
Document: Încheiere de şedinţă    22.10.2019
01.10.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CP-F 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 22 octombrie 2019 ora 11,00 pentru când: – se vor cita persoanele vătămate Bumbu Bianca-personal,Bumbu Patrik Sebastian prin reprezentant legal. – pune în vedere reprezentantului legal al persoanelor vătămate minore,Bumbu Petru,să prezinte minorii,în vederea audierii. Potrivit disp.art.353 al.(2) şi (7) c.pr.penală inculpata şi reprezentantul legal Bumbu Petru .au termen în cunoştinţă Pronunţată în şedinţa publică, astăzi,01.10.2019
Document: Încheiere de şedinţă    01.10.2019
10.09.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CP-F 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează proba testimonială cu martorii Pădurean Constantin Claudiu şi Muntean Elena Alina, propuşi de reprezentanta Ministerului Public, respectiv audierea persoanelor vătămate Bumbu Bianca,Bumbu Patrik Sebastian şi al reprezentantului legal Bumbu Petru. Acordă termen de judecată la data de 1 octombrie 2019 pentru când: – se vor cita persoanele vătămate Bumbu Bianca-personal,Bumbu Patrik Sebastian prin reprezentant legal , – se va cita reprezentantul legal Bumbu Petru cu menţiunea prezenţa necesară în vederea audierii, punându-i-se în vedere că în ipoteza în care nu se va prezenta în mod nejustificat, se va emite mandat de aducere pe numele său: – se vor cita martorii Pădurean Constantin Claudiu şi Muntean Elena Alina, cu menţiunea „prezenţa necesară”, punându-li-se în vedere că în ipoteza în care nu se vor prezenta în mod nejustificat, se va emite mandat de aducere pe numele lor, putându-li-se aplica şi amendă judiciară potrivit legii; Potrivit disp.art.353 al.(2) şi (7) c.pr.penală inculpata primeşte termen în cunoştinţă Pronunţată în şedinţa publică, astăzi,10.09.2019
Document: Încheiere de şedinţă    10.09.2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *