„TEAM-UP: Progresîncalitateaîngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progresîncalitateaîngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Rezultatele așteptate la finalul proiectului sunt următoarele:

1: un set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenții maternali elaborat;

2: 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create;

3: platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem;

4: 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continua;

5: un program de formare profesională și suport de curs elaborate;

6: un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali;

7: campanie de informare și conștientizare derulată;

8: rețea de asistență maternală dezvoltată;

9: cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019.

Prinacestproiect, D.G.A.S.P.C. Hunedoara încalitate de partenerși-a propusextinderearețelei de asistențimaternalipânăînanul 2023 cu încă 52 de asistențimaternaliprofesioniști.

Peparcursulanului 2019, D.G.A.S.P.C. Hunedoara a desfășuraturmătoareleactivitățiîncadrulproiectului;

  • A informat toți asistenții maternali din rețea despre implementarea proiectului și organizarea cursurilor de formare profesională;
  • A desfășurat acțiuni de informare cu privire la profesia de asistent maternal, în vederea recrutării și angajării persoanelor interesate (anunțuri/comunicate pe site-ul instituției, afișe postate, flyere distribuite la primăriile din județ, comunicate de presă tranmise mass-mediei locale);
  • A angajat 13 persoane ca asistenți maternali profesioniști.

Pentru anul 2020, D.G.A.S.P.C. Hunedoara îșipropunesăangajezeîncă 10 asistențimaternaliprofesioniștiîncadrulproiectului.

Persoanele interesate să devină asistent maternal profesionist sunt așteptate să se prezinte la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara din localitatea Deva, str. Gheorghe Barițiu, nr. 21, la Serviciul Management de Caz pentru Serviciile de tip Familial, asistenți maternali profesioniști sau la telefon 0254 / 262336 – pentru a primi toate informațiile necesare și a fi consiliate de specialiștii serviciului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *