D.G.A.S.P.C. Hunedoara – 20 de ani de activitate pentru respectarea drepturilor copiilor și nu numai

  •  
  •  
  •  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara își deschide porțile la Centrul de Plasament Orăștie – serviciu de tip rezidențial subordonat D.G.A.S.P.C. Hunedoara, oferind tuturor celor interesați prilejul de a afla ce au însemnat 20 de ani de activitate în domeniul protecției copilului în județul Hunedoara

Timp de 20 de ani, instituția județeană a parcurs pași importanți pentru realizarea reformei în domeniul protecției copilului.

În anul 1997 a luat ființă Serviciul public judeţean în domeniul protecţiei copilului, având ca obiectiv principal asigurarea copiilor aflaţi în dificultate protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea drepturilor lor şi acordarea de sprijin şi asistenţă părintilor pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copiilor.

În anul 1998 a preluat 8 case de copii, 1 leagăn de copii si un centru de primire în regim de urgenta, institutii ce se aflau în subordinea Ministerului Educaţiei și Ministerului Sănătăţii, cu un număr de 941 copii şi 459 persoane angajate (cadre didactice, cadre medicale şi personal auxiliar).
În vederea promovării alternativelor de tip familial la ocrotirea de tip rezidențial a copilului aflat în dificultate, în anul 1999 a fost creată rețeaua de asistenți maternali profesioniști.

În iulie 2000 instituția și-a lărgit competențele și în aria protecției copilului cu nevoi speciale, prin transferul în componența acesteia a internatelor şcolilor speciale şi căminelor spital aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Sănătății, fiind preluate astfel 5 instituţii de ocrotire a copiilor cu dizabilităţi cu un total de 965 copii.
Din ianuarie 2005, instituția a preluat și 6 centre pentru persoane adulte cu handicap care se aflau în coordonarea Consiliilor Locale cu un număr de 414 beneficiari – persoane adulte cu handicap şi 410 persoane angajate.

Eforturile instituției de a contribui la reforma în domeniul protecţiei copilului și în domeniul protecției persoanei adulte s-au concretizat prin proiecte pe diferite fonduri externe nerambursabile, Programe de Interes național, bugetul Consiliului Județean Hunedoara sau proiecte în parteneriat cu ONG-uri.
Astfel, în ceea ce privește protecția copilului au fost închise, modernizate sau reorganizate centre de tip vechi, cu capacitate de peste 100 copii, s-au creat servicii noi precum rețeaua de asistenți maternali, case familiale, apartamente familiale, case familiale pentru copilul cu handicap, centre de zi și consiliere, centre de recuperare pentru copilul cu handicap, centre maternale oferind servicii conform standardelor minime de calitate, după cum urmează: 2 centre de plasament cu capacitate peste 50 de locuri au fost reorganizate pe module de tip familial, reducându-se capacitatea acestora. Prin programe Phare au fost închise 4 centre de plasament de tip vechi și au fost create servicii noi: Reţeaua Centrelor de plasament de tip familial pentru copilul cu handicap şi Reţeaua Centrelor de îngrijire şi recuperare de zi pentru copilul cu handicap din zona Hunedoara – Deva şi Valea Jiului, Centrul de asistenţă specială pentru copil şi familie „Şanse Egale” Deva – servicii de recuperare și două rețele de apartamente de tip familial pentru copiii aflaţi în dificultate din zona Văii Jiului și zona Deva – Hunedoara și 2 centre de zi. Alte 3 centre de plasament de tip vechi au fost închise sau fost reorganizat cu sprijinul unor fundații sau cu fonduri externe în: Centru de prevenire şi intervenţie împotriva abuzului şi neglijenţei, Centru de integrare socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi și Centrul de Integrare socială şi profesională a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi.

Cu fonduri de la BIRD, BDCE, Fondul Global şi Banca Mondială au fost create: un Adăpost de noapte şi zi pentru copiii străzii, un Complex de servicii comunitare care cuprindea un Centru de Zi, un Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi un Centru maternal, un complex de servicii: casa familială, servicii de zi şi consiliere pentru copiii seropozitivi. Prin Programe de Interes Naţional ale ANPDC, în parteneriat cu Fundații sau Consilii locale au fost creat 3 Case Familiale și 6 centre de zi. Cazuistica diversă la nivel județean a impus crearea unor noi tipuri de servicii, precum: Centrul de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului și Echipa mobilă de intervenţie rapidă în cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

Și în domeniul protecției persoanei adulte cu dizabilități, cu fonduri Phare, fonduri de la Consiliul Județean Hunedoara și de la Ministerul Muncii au fost restructurate centrele cu capacitate mare, au fost modernizate centrele vechi și au fost create locuințe protejate, centre de recuperare și centru cu profil ocupațional.

Dinamica măsurilor de protecție în servicii de tip rezidențial și la asistenți maternali profesioniști:

În toți acești 20 de ani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, a reușit dezvoltarea unor servicii care să răspundă nevoilor copiilor și persoanelor în dificultate, servicii destinate recuperării, consilierii sau găzduirii pentru o perioadă determinată, având ca finalitate oferirea de îngrijire calificată și sprijin pentru creșterea nivelului calității vieții și a gradului de autonomie.

În prezent, DGASPC Hunedoara are în grijă directă, monitorizează și gestionează, într-o formă sau alta, traiul a mii de beneficiari. Astfel, la sfârșitul lunii septembrie 2017, evidențele statistice arată: 159 de copii ocrotiți în centre de plasament, case familiale, apartamente familiale și centru maternal al D.G.A.S.P.C. Hunedoara și 261 în servicii rezidențiale ale ONG, 241 copii îngrijiți de 152 de asistenți maternali profesioniști, iar alți 645 de copii în plasament familial la rude sau alte persoane și în tutelă. În centrele rezidențiale pentru persoane adulte sunt îngrijiți 397 adulți, iar 29 de tineri cu dizabilități frecventează zilnic Centrul cu profil ocupațional. Un număr mediu de 100 de copii cu dizabilități și 20 persoane adulte participă lunar la programe de recuperare. În evidențele direcției sunt înregistrate de asemenea 20344 persoane încadrate în grad de handicap care beneficiază de prestații sociale, din care 1265 copii.

Aniversarea a 20 de ani de activitate a D.G.A.S.P.C. Hunedoara coincide cu două evenimente importante în domeniul protecției copilului: Ziua Mondială a prevenirii abuzului asupra copilului și Ziua Universală a drepturilor copilului.

Pe data de 19 noiembrie se sărbătorește Ziua Mondială a prevenirii abuzului asupra copilului. Prin adoptarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, s-a interzis orice formă de abuz împotriva copilului, atât în spaţiul public, la şcoală, cât şi acasă.

Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptata de ONU în data de 20 noiembrie 1989, a fost adoptata de toate statelor lumii, iar ziua când a fost semnata această Convenție ONU a devenit, în întreaga lume, Ziua Universală a Drepturilor Copilului. În România, Convenția ONU a fost ratificată în data de 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990. Prevederile Convenției au stat la baza elaborării altei legi importante – Legea nr. 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prin care se fac cunoscute drepturile și libertățile de care trebuie să se bucure fiecare copil.

Pentru a marca aceste două zile, precum și cei 20 de ani de activitate în domeniu, D.G.A.S.P.C. Hunedoara organizează în data de 20 noiembrie Ziua Porților Deschise la Centrul de Plasament Orăștie, situat pe str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 3. În intervalul de timp 14.00 – 18.00 cei interesați pot vizita centrul și pot afla mai multe despre modul în care sunt îngrijiți astăzi copiii în centre. În acest interval de timp, copiii din Centrul de plasament Orăștie vor desfășura activități – jocuri interactive împreună cu elevi și cadre didactice de la Colegiul Național Aurel Vlaicu Orăștie și de la Școala Gimnazială Dr. Aurel Vlad Orăștie

Toate eforturile şi acţiunile pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului le-a întreprins, de la înființare şi până în prezent, în domeniul asistenţei sociale îndreptate către copii au fost susţinute şi de către instituţii şi organizaţii ale societăţii civile în domeniu, dar şi de către comunitate în general. Doar prin eforturi comune o societate poate reuşi să-şi protejeze copiii împotriva oricăror forme de abuz şi doar cunoscându-şi drepturile copiii vor învăţa responsabilităţile ce le revin.

La ceas aniversar, conducerea Direcției urează tuturor angajaților și beneficiarilor serviciilor LA MULȚI ANI!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *