Comunicat de presă ”Adopția – Drumul spre acasă”.

Începând cu anul 2014, la data de 2 Iunie sărbătorim „Ziua Naţională pentru Adopţie”. Promovarea adopției la nivel național înseamnă promovarea responsabilității și a dragostei față de copii la nivelul întregii societăți. Adopția reprezintă șansa unui copil de a crește înconjurat de dragostea și sprijinul unei familii iubitoare.

În acest cadru de sărbătoare, D.G.A.S.P.C. Hunedoara reamintește principalele modificări intervenite în  Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, după cum urmează:

 – prelungirea valabilității atestatului de persoană/familie adoptatoare, de la 2 ani la 5 ani, cu efectuarea unor reevaluări anuale, în sensul constatării menținerii, sau după caz a modificării stării de sănătate, a condițiilor de locuit, a situației economice a persoanei/familiei sau a criteriilor de potrivire inițială,

– căutarea rudelor până la gradul IV a fost repusă pe baze noi, fiind simplificate situațiile în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția,

– copiii care au inclusiv peste 14 ani vor rămâne adoptabili până la majorat,

– adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de suma de 1500 lei/an, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură, ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social,

 – pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de persoana/familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al persoanei/familiei adoptatoare, se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană (pentru maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică),

– au fost introduse o serie de stimulente financiare care să susțină decizia unei familii de a adopta. Stimulentele financiare cresc progresiv și vizează susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, cu handicap, ori care fac parte dintr-un grup de frați,

– cuantumul concediului de acomodare a fost modificat de la 3,4 ISR (adică 1.700 lei) la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției.

D.G.A.S.P.C. Hunedoara prin Serviciul adopții, postadopții oferă sprijin tuturor persoanelor/familiilor interesate de procedura adopției și celor care doresc să adopte. Informațiile pot fi primite direct de la specialiștii din cadrul serviciului, aflat în localitatea Deva, strada Piața Gării, nr. 9A, zilnic între orele 8.00 – 16.00 sau telefonic la numărul de telefon 0723193276.     

În primele cinci luni ale anului 2021 au fost atestate 14 persoane/familii ca fiind apte pentru adopție, 9 copii au fost încredințați în vederea adopției și pentru 14 copii s-a finalizat adopția.

Ziua de 2 iunie este dedicată tuturor celor care înțeleg, acceptă și îmbrățișează adopția, copilul adoptat și familia adoptivă cu tot trecutul, prezentul și viitorul ei. În această zi privim cu emoție și bucurie spre copiii care și-au găsit drumul spre ”acasă” și spre persoanele sau familiile care și-au deschis larg inimile pentru a le oferi un cămin și, bineînțeles, pentru a deveni părinți.

Cu această ocazie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, dorește un călduros ”La mulți ani, zile senine și multe împliniri!” atât copiilor, cât și persoanelor/familiilor adoptatoare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *