Comunicat de presă 21 martie – Ziua Mondială a Sindromului Down

Ziua mondială a sindromului Down se marchează anual la 21 martie. Este o zi de conștientizare, la nivel global, a problemelor cu care se confruntă cei care suferă de acest sindrom, o afecțiune congenitală cauzată de existența unui cromozom suplimentar – 21.

Pentru marcarea acestei zile, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara desfășoară, în a doua jumătate a lunii martie, acțiuni de promovare a serviciilor de specialitate dezvoltate la nivelul instituției în sprijinul copiilor cu dizabilități. Materialele promovate în cadrul campaniei conțin informații cu privire la drepturile și beneficiile acordate copiilor cu dizabilități, drepturile și obligațiile persoanelor care îi au în îngrijire, informații despre actele necesare obținerii drepturilor cuvenite conform legislației etc., precum și serviciile specializate pe care instituția le pune la dispoziția comunității.

La nivelul D.G.A.S.P.C. Hunedoara prin Serviciul de Evaluare Complexă Copii se asigură evaluarea inițială și reevaluarea copiilor cu dizabilități în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, iar prin Biroul de Evidență Prestații Sociale se asigură preluarea documentației în vederea acordării drepturilor cuvenite prin Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

De asemenea, prin Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii Deva sunt oferite servicii de evaluare medicală, evaluare psihologică/consiliere, kinetoterapie, logopedie, masaj, electroterapie copiilor cu domiciliul aflat pe raza județului Hunedoara, în serii cu durată de 10 zile lucrătoare sau, după caz, pe o perioadă mai îndelungată. Admiterea copiilor în centru se face în baza unei cereri făcute de familia / reprezentantul legal al copilului, după ce se realizează o evaluare medicală primară. Beneficiarii serviciilor oferite de centru sunt copii încadrați într-o categorie de persoane cu handicap aflați în evidența Serviciului de Evaluare Complexă Copii și copii cu nevoi medicale/ psihologice/ educaționale ce nu sunt încadrați într-o categorie de persoane cu handicap, dar necesită suport și stimulare specializată.

În demersurile de recuperare și menținere a stării de sănătate a copiilor/persoanelor cu Sindrom Down este necesară și implicarea familiei, respectiv reprezentanților legali. În acest fel în activitățile desfășurate în centru sunt încurajați să participe în mod direct și aceștia, astfel încât demersurile terapeutice să poată continua și în cadrul familiei. Personalul de specialitate consiliază și sprijină părinții/reprezentanții legali în funcție de nevoi, fie la cererea acestora sau atunci când se consideră că este nevoie. Totodată se identifică și nevoile părinților, intervenindu-se în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.

În evidența D.G.A.S.P.C. Hunedoara figurează în acest moment un număr de 60 de copii care prezintă sindromul Down, dintre care 20 copii provin din localitățile din Valea Jiului. Acești copii se află în familia naturală, sunt încadrați în diferite grade de handicap și beneficiază de certificate de orientare școlară și de toate drepturile și prestațiile ce li se cuvin în conformitate cu Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dizabilitatea este doar o chestiune de percepție. Fiecare om poate face anumite lucruri pe care alții nu le pot face. Copiii cu dizabilități pot avea aceleași abilități ca și noi, dar și înzestrări diferite de ale noastre. Ca și noi ei trăiesc, uneori, clipe de bucurie și fericire, iar alteori sunt singurateci, neajutorați și nu au încredere în propriile forțe. Pentru a se simți bine, persoanele cu dizabilități au nevoie să fie acceptate, înțelese și respectate de comunitatea în care trăiesc. Nimeni nu este incomplet sau complet, suntem diferiți unii de alții având înălțime și aspect diferit, talente și abilități diferite. Diferențele creează noi posibilități, noi speranțe, noi prietenii.

DIRECTOR GENERAL

GEANINA MARINA IANC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *